FPR İletişim

Örnek Resim


Medya iletişimi; kurumunuz hakkında anahtar mesajlarla kurumunuzun değerini arttırmaya odaklanan halkla ilişkilerin uzmanlık alanıdır. Medya iletişimi kurumun görevini, politikalarını, pozitif uygulamalarını tutarlı ve güvenilir bir şekilde halkı bilgilendirmeyi amaçlayan çeşitli medyalarla çalışmayı gerektirir. Medya iletişiminin hedefi direk olarak kitle iletişiminde pozitif alanı en üst seviyeye çıkarmaktır. Medya iletişimi ile hedef kitleniz arasında farkındalığınız yükselir böylece kurum hakkında olumlu profil oluşturulmasına yardımcı olur.

Lobi faaliyetlerinden basın bültenlerinin medyada yer almasına kadar birçok halkla ilişkiler faaliyetlerinin amacına ulaşması, haber kaynağı ile kanal arasındaki bu önemli bağın sağlam temeller üzerine inşa edilmesine bağlıdır. Ancak bu şekilde, mesajlarımız hedef kitleye daha hızlı, doğru ve istediğimiz biçimde iletilecek, ayrıca kurum ve kuruluşa zaman / kaynak faydası sağlanacaktır. Kurumsal iletişim; bir kurum, bir işletme ve bir kuruluşun amaç ve hedeflerine ulaşabilmek ve faaliyetini yürütebilmek için gereken bölüm ve unsurlar arasında bilgi akışını, motivasyonu, koordinasyonu, organizasyonu, eğitimi ve denetimi amacıyla gerçekleşen iletişim sürecine verilen addır.

İletişim sektöründeki 20 yıllık deneyim ve tecrübesini, FPR iletişim bünyesine taşıyan KURUCUMUZ Ferda Kervan, şirket bünyesindeki, uzman kadrosu ve çözüm ortaklarıyla hizmet sunmaya 2013 yılında başladı. Birçok farklı alanlarda danışmanlık hizmeti, halkla ilişkiler çalışmaları, basın danışmanlığı ve etkinlik işleri yapan şirketimiz, sonuç odaklı çalışmaları ve belirlediği fikir ve stratejileriyle firmaların geleceğine yenilikler katmayı sürdürüyor.