FPR İletişim

Örnek Resim


PR, olumlu hikayeler anlatmaktan daha fazlasıdır. Şirketinizin itibarına zarar verebilecek herhangi bir olayın neden olduğu zararı azaltmak için de kullanılabilir. Etkili iletişim kanalları kullanarak genel kamuoyu algısını geliştirebilen kişi veya firmaların yönetilmesini ifade eder. Kişi ve kurumların genel itibarını desteklemek için farkındalıklarını artırmak, davranışlarını buna göre korumak ve düzenlemektir.Halkın genel algısını başarılı bir şekilde iletişim kaynakları ile yönetilmesi. Bir markayı bir kuruluşu halkın ve kamuoyunun önünde iletişim kaynaklarını kullanarak en iyi şekilde korunmasıdır.

Lobi faaliyetlerinden basın bültenlerinin medyada yer almasına kadar birçok halkla ilişkiler faaliyetlerinin amacına ulaşması, haber kaynağı ile kanal arasındaki bu önemli bağın sağlam temeller üzerine inşa edilmesine bağlıdır. Ancak bu şekilde, mesajlarımız hedef kitleye daha hızlı, doğru ve istediğimiz biçimde iletilecek, ayrıca kurum ve kuruluşa zaman / kaynak faydası sağlanacaktır. Kurumsal iletişim; bir kurum, bir işletme ve bir kuruluşun amaç ve hedeflerine ulaşabilmek ve faaliyetini yürütebilmek için gereken bölüm ve unsurlar arasında bilgi akışını, motivasyonu, koordinasyonu, organizasyonu, eğitimi ve denetimi amacıyla gerçekleşen iletişim sürecine verilen addır.

İletişim sektöründeki 20 yıllık deneyim ve tecrübesini, FPR iletişim bünyesine taşıyan KURUCUMUZ Ferda Kervan, şirket bünyesindeki, uzman kadrosu ve çözüm ortaklarıyla hizmet sunmaya 2013 yılında başladı. Birçok farklı alanlarda danışmanlık hizmeti, halkla ilişkiler çalışmaları, basın danışmanlığı ve etkinlik işleri yapan şirketimiz, sonuç odaklı çalışmaları ve belirlediği fikir ve stratejileriyle firmaların geleceğine yenilikler katmayı sürdürüyor.