FPR İletişim

image
Dijital Medya Nedir? Hakkında Bilmeniz Gerekenler Nelerdir?

Dijital medya denildiğinde hemen herkesin kafasında birtakım fikirler oluşmaktadır. Ancak bunların açıklayıcı ve tanımlayıcı olduklarını iddia etmek çok zordur. Kavramın hem öğrencilerimiz, hem adaylarımız açısından berraklığa kavuşmasını arzu etmekteyiz. Böylece yeni medya ve iletişim alanı içerisinde dijital medyanın ne olduğu ve dijital medya ile ne yapacakları konusunda fikir edinebileceklerdir. 21. yüzyılda “medya” kavramı kitle iletişim araçlarından yeni medyaya geleneksel mecralardan yeni geliştirilen dijital medya biçimlerine kadar pek çok alanı kapsayan bir anlama evrilmiştir. Medya dendiğinde aklımıza çeşitli örnekler gelir, hatta birçok medya biçimini günlük yaşantımız içerisinde kullanırız. Ancak kavramı kısa ve öz bir şekilde açıklamak biraz zor olabilir. Medya (media), Latince “orta tabaka” anlamına gelen “medius” ya da “medium” kelimesinden türetilmiştir. Birinden bir diğerine bilgi ya da eğlenceyi taşımayı ifade eder.

Dijital çağın gelişmesinden önce şimdi analog ya da geleneksel medya olarak adlandırdığımız radyo, gazete, dergi, billboard, jurnal gibi medya biçimleri yaygındı. O zamandan bugüne teknolojik devrim beraberinde dünyanın her yerine bilgi ve eğlencenin taşınmasına imkan veren yeni medya türlerini getirdi. Peki, dijital medya nedir? Neyi kapsıyor, nasıl gelişti ve nereye gidiyor?